Niedowidzący  |   Wersja podstawowa

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

Uwaga:

Rezerwacja jest dokonywana z użyciem numeru identyfikacyjnego PESEL więc wymaga okazania dokumentu dla weryfikacji. Dokumentu rezerwacji nie można odstępować.
W systemie możesz na swój numer PESEL zarejestrować tylko jedną wizytę w ciągu dnia.
Wszelkie działania mające na celu zdezorganizowanie działanie urzędu będą skutkować usunięciem biletu z kolejki lub odmową jego wydania.

Aby dokonać rezerwacji wizyty w Urzędzie wybierz:


1. Dzień, planowanej rejestracji w Urzędzie.
2. Wybierz kolejkę: rejestracja
3. Godzinę planowanej wizyty.
Godziny dostępnych terminów wizyt pojawią się w liście rozwijanej.
Uzupełnij wymagane informacje:
numer PESEL oraz adres e-mail abyśmy mogli wysłać potwierdzenie wizyty.

 

Wybierz datę planowanej wizyty:

(dostępne godziny)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji w kolejce. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

 Strona główna urzędu | Informacja o stanie kolejek | q-ms.pl